R.Van Delden

       6-2,6-3

​Andersen/Andersen


​M.Usa/B.Rhodes

         Usa

         Bye

​Vue

11:00AM Sun


​Clouse/Duane


​M.Usa/B.Rhodes

    6-2,2-6,11-9

2:00PM Sun

12:30PM Sun

Consolation Men's 4.0 Singles

Mahar/Andersen

Consolation Men's 3.5 Singles

2:00PM Sat

2:00PM Sun

         Vue

       6-3,6-2

12:30PM Sun

Consolation Combined 6.0 Doubles

Consolation Combined 8.0 Doubles


8:00AM Sun

​Van Delden or Bye

Consolation Combined 7.0 Doubles

​Curtis/Clouse

​Daniels

​Marr/Mendoza

      7-5,6-4

Dufour/Andersen

   2-6,6-1,13-11

2:00PM Sat

Consolation Women's 3.0 Singles

Lopisno

  R.Van Delden

       6-1,6-0

11:00AM Sun

Lopisno

   Bye

​Marr/Mendoza

9:30AM Sun

​       Rosetta

​        6-1,6-0

3:30PM Sun

​Norgauer

Mahar/Andersen

       6-4,6-3

Dufour/Andersen

​ Clouse/Duane

       Default

Dufour/Andersen

        7-5,6-4

         Usa

  4-6,7-6,10-4

       (7-4)

​Marr/Mendoza

      6-2,6-2


(Bye or Rist)

​Morales

​Usa

Morales/Morales

​Lor or Bye

9:30AM Sun

​Rosetta


​Tolosaleiva/Hillman

​Rist/Green

11:00AM Sun

9:30AM Sun